Optimering

Vi har mange års erfaring med optimering og synliggørelse af produktions processer.
Med en effektiv OEE løsning for virksomheden synliggjort kapaciteten og udnyttelsesgraden af maskinerne.
En af de mange fordele med OEE er kendskab til stopårsager, samtidig med at stop årsagerne kategoriseres til statistisk brug. Dermed kan virksomheden effektivt sætte ind og øge kapaciteten og produktiviteten.

Hvad er Lean?

Lean er en filosofi, principper og redskaber.Lean betyder trimmet og i god form. Overordnet går Lean ud på, at slanke virksomheden og fjerne uhensigtsmæssige arbejdsgange og processer. Reducere spild og udelukkende fokusere på det værdiskabende. Flere steder ses et konstant øgning af tempoet, men i stedet skal virksomheden revurdere arbejdsgangene. I dag virker udtrykket ”Work smarte, not harder” næsten klichéagtigt. Men det gør det ikke mindre sandt, og udtrykket rummer essensen i Lean.I Lean er medarbejderne kernen, det er her kendskabet til processerne ligger, og oftest her der kan kommes med input til forbedringer. Faktisk regner man med at 80 pct. af succesen ved Lean kommer fra medarbejders og ledelses holdningsændringer.

Redskaber

Der er mange redskaber bag Lean et af disse redskaber er OEE. Mediva har mange års erfaring med optimering og synliggørelse af produktions processer. Med en effektiv OEE løsning for virksomheden synliggjort kapaciteten og udnyttelsesgraden af maskinerne. En af de mange fordele med OEE er kendskab til stopårsager, samtidig med at stop årsagerne kategoriseres til statistisk brug. Dermed kan virksomheden effektivt sætte ind og øge kapaciteten og produktiviteten.

Yderligere redskaber

 1. Værdistrømsanalyse (VSM)
 2. Standardiseret arbejde
 3. Takttid
 4. SMED (Single digit Minute Exchange of Dies)
 5. Jikoda
 6. TPM (Total Productive Maintenance)
 7. 5S*
 8. Flowllayout
 9. Kanban
 10. Kaizen

*5S:

 1. Sorter og smid ud.
 2. Sætte i orden
 3. Systematisk rengøring
 4. Standarder og orden
 5. Selvdiciplin